A Gyöngyharmat Waldorf Óvoda fenntartója a Pilisborosjenői Waldorf Egyesület. Az Egyesület tagjai az óvoda mindenkori szülői közössége és óvónői. A fenntartással kapcsolatos kérdésekben – szervezeti és jogi keretek, fizikai környezet, közösségi együttműködés, stb. – így mindig azok döntenek, akiket az óvoda működése érint, és a döntések végrehajtásában is az Egyesület tagsága vesz részt.

A Szülők az óvoda fenntartói

A Waldorf óvodában alapvetően más szerepben jelenik meg a szülő, mint más óvodákban. Ha végletesen fogalmazunk, akkor egy hagyományos óvodában a szülő egy szolgáltatás igénybevevője, a Waldorf óvodának pedig a szülők létrehozói és fenntartó-megtartói. A Waldorf óvodába nem a gyerek: a család nyer felvételt. A szülők vállalják, hogy aktív tagjai lesznek a szülői közösségnek, pedagógiai kérdésekben pedig együttműködnek az óvónőkkel (természetesen ez partneri kapcsolatot jelent), ami azt is jelenti, hogy nyitottak a tanulásra és erre legalább a havi egyszeri szülői esteket rászánják. (Nem véletlen az elnevezés: ezek nem értekezletek, hanem meghitt együttlétek, melyet az óvónők tartanak a szülői közösségnek. A szülői esteken a szülők megtapasztalhatják a gyermekek óvodai életét, és megtudhatják, mi miért történik. Pl. az ünnepkörök milyen üzenetet hordoznak stb.).

„Azt szeretnénk, ha a gyermek és a család közösen fejlődne. Természetes, boldog közegben élné a mindennapjait, megtartva az Évkör és a gyermek ritmusát. Szeretnénk, ha olyan EMBER válna belőle, aki az itt tapasztaltakat egész életében tudná „kamatoztatni”.(részlet az óvoda küldetéséből)

 

Együtt építjük, szépítjük az Óvodát

A Waldorf óvodában a szülő a gondos gazda. Épít, szépít, alkot, takarít. A szülőknek felelősségük van az óvoda és egymás iránt: mivel az állami támogatás és az önkéntes tevékenység nem elég az óvoda működéséhez, anyagilag is hozzájárulnak az óvoda fenntartásához. Az egymás iránti felelősség és szolidaritás pedig abban nyilvánul meg, hogy akik megtehetik, több pénzt adnak azért, hogy akik ezt nem tehetik meg, kevesebbet adhassanak. A Gyöngyharmat óvoda egyesületi fenntartásban működik, és ezt fontos értékünknek tartjuk.

Szándékunk (és eddigi gyakorlatunk) szerint az egyesület tagságát az óvodába járó gyerekek szülei alkotják. A szülőknek ezért fenntartói felelősségük is van, amelyet a választott elnökség képvisel. A kötelezettségek mellett Waldorf óvodában szülőnek lenni azt is jelenti, hogy egy közösség tagjává válunk. A közös munkák közösségi együttlétek is egyben. Waldorfos szülőnek lenni azt is jelenti, hogy aktívan járulunk hozzá ahhoz a világhoz, amelyben élni szeretnénk: egy olyan társadalomhoz, amely működésének alapja a szabadság, az egyenlőség és a testvériség.

„Művészi szintre emelt Waldorf pedagógiából táplálkozva, harmóniában önmagunkkal, egymással és a környezetünkkel adunk nevelő burkot gyermekeinknek és a jövő gyermekeinek. Bőséget és jólétet teremtünk, erőinket megmozdítva, szabad vállalásaink által fejlődünk, mint Óvoda, és mint az Óvodát alkotó emberek közössége.”(részlet az óvoda küldetéséből)

Az Egyesület adószáma: 18129724-1-13

Az Egyesület bankszámlaszáma: 16200168-00118499